Namai » Tarpukario Lietuvoje » VDU » Vytauto Didžiojo universitetas » VDU Teisių fakulteto dėstytojai

VDU Teisių fakulteto dėstytojai

VDU Teisių fakulteto dėstytojai

Užveskite pelę

VDU Teisių fakulteto dėstytojai. Pirmoje eilėje iš kairės: Paulis Sokolovskis (1934 m. mirė), Mykolas Römeris, Petras Leonas, Vaclovas Biržiška, Augustinas Janulaitis, Antanas Tumėnas. Antroje eilėje iš kairės: Karolis Žalkauskas, Tadas Petkevičius, Aleksandras Jaščenka, Kazys Šalkauskis, Vladimiras Stankevičius, Petras Šalčius, Viktoras Jungferis, Albinas Rimka. Trečioje eilėje iš kairės: Kazys Oželis, Dzidas Budrys, Jonas Bučas, Antanas Tamošaitis, Antanas Janas Veryha-Darevskis, Stasys Žakevičius, F. Mackus, Domas Krivickas. Kaunas, 1932–1933.

LMAVB RSS, Fg. 1-723.