Namai » Apie parodą

Apie parodą

2016 m. sausio 15 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje buvo atidaryta paroda „Lietuvos mokslų akademija: skiriama įsteigimo 75-mečiui“. Jos ekspozicija reprezentavo trumpą Lietuvos mokslų akademijos steigimo istorijos apžvalgą, ypatingą dėmesį skiriant krašto mokslo ištakoms, pabrėžiant, jog mokslo centro įsteigimas buvo ilgalaikių mokslininkų pastangų ir darbo rezultatas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomi dokumentai atskleidė ryškiausias mokslo asmenybes, mokslo institucijų, aukštųjų mokyklų, mokslo draugijų plėtrą amžių bėgyje. Dramatiški XX amžiaus įvykiai, Lietuvą palietę totalitariniai režimai apsprendė sudėtingą mokslo institucijų, Mokslų akademijos įsteigimo bei pirmųjų veiklos dešimtmečių aplinkybes, tragiškus mokslininkų likimus. Ši paroda buvo tarsi dedikacija išėjusiems mokslo šviesuliams, dramatiškai Akademijos steigimo istorijai. Čia pateikiame išplėstinį virtualų parodos variantą.

Parodos rengėjai

Parodos rengėja ir tekstų autorė – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja Rasa Sperskienė

Mokslinė konsultantė – dr. Rima Cicėnienė

Redaktorė – Rasa Pukėnienė

Rengiant parodos ekspoziciją talkino Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius, Komunikacijos skyrius, Rūta Kazlauskienė, Eglė Kundrotienė, dr. Neringa Markauskaitė, Rankraščių skyrius, Retų spaudinių skyrius, Audronė Stasiukaitytė. Dokumentus skaitmenino Laurynas Marcinkevičius, medžiagą internete pateikė Audronė Steponaitienė