Namai » Tarpukario Lietuvoje » LKMA » Lietuvių katalikų mokslo akademija » Fabijonas Kemėšis

Fabijonas Kemėšis

Fabijonas Kemėšis

Užveskite pelę

Fabijonas Kemėšis (1880–1954). Kunigas, ekonomistas. 1924–1940, 1941–1944 m. LŽŪA dėstė politinės ekonomijos, žemės ūkio kooperacijos disciplinas, anglų k. Nuo 1927 m. profesorius. Dalyvavo Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikloje.

LMAVB RS, F183-667, lap. 2.