Namai » Valstybinė veikla » Politinė veikla » Politinė veikla » Głos Jasnie Wielmoznego Michała Oginskiego […]

Głos Jasnie Wielmoznego Michała Oginskiego […]

Głos Jasnie Wielmoznego Michała Oginskiego […]

Užveskite pelę

Oginskis, Mykolas Kleopas (1765–1833). Głos Jasnie Wielmoznego Michała Oginskiego podskarbiego wielkiego W. X. Lit. na sessyi seymowey dnia 24. lipca 1793. roku miany. [Grodno : s.n., 1793]. [2] p.: vinj.; 2º (25 cm).

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininko Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) kalba, sakyta Seime 1793 m. liepos 24 dieną. Savo trumpoje kalboje, poetiškai nusakydamas tuometinę Lenkijos ir Lietuvos liūdną padėtį, politikus ragina rūpintis savo Tėvyne, nes jų rankose gimtosios šalies likimas.

VUB RSS IV 30994

V.V.