Namai » Valstybinė veikla » Tarnybiniai dokumentai

Tarnybiniai dokumentai

Skyriuje pristatomi pareigybių skyrimo raštai, tarnybos lapai, Oginskių kalbos, įvairiomis progomis sakytos Seime, teisminių procesų bylos ir jose sakytos kalbos; tarnybinės veiklos metu sudaryti dokumentai: išrašai iš LDK Vyriausiojo Tribunolo aktų knygų, Abiejų Tautų Respublikos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos dienoraščių fragmentai ir kt. Tarnybiniai dokumentai liudija ir krašto politinius įvykius: LDK etmono Mykolo Kazimiero Oginskio manifeste (1771 m.) skelbiama apie jo vadovaujamos kariuomenės prisijungimą prie Baro konfederacijos. Prie tarnybinių dokumentų priskirti ir spausdinti aprašymai, pasakojantys apie šventinius Oginskių įvesdinimus į pareigas. Skaitytojas ras ir pareigas žyminčius herbinius LDK etmono M. K. Oginskio, Lietuvos didžiojo maršalo Ignoto Oginskio, Trakų vaivados, Lietuvos iždo administratoriaus Juozapo Oginskio antspaudus. Šiame skyriuje pristatomas ir seniausias svetainėje pateiktas dokumentas – 1558 m. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto raštas, kuriuo Kauno seniūnijos vietininką Motiejų Bagdonaitį Oginskį (m. 1564) įpareigojo išspręsti valdovo dvarionių nesutarimus. Dokumentų chronologinės ribos apima 1558–1905 m.