Namai » Valstybinė veikla » Politinė veikla

Politinė veikla

Oginskių šeimos atstovai aktyviai dalyvavo ir valstybės politiniame gyvenime. Duomenų bazėje daugiausia dėmesio skirta XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios dokumentams, liudijantiems lemtingus valstybės gyvenimo momentus. Ankstyviausi dokumentai pasakoja apie Trakų kašteliono Tado Oginskio siūlomas reformas valstybei stiprinti, didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Mykolo Kazimiero Oginskio kovas Baro konfederatų pusėje. Kiti dokumentai liudija M. K. Oginskio politinę karjerą: Trakų vaivadijos bajorų atstovavimas Varšuvos seime, Gegužės 3-iosios konstitucija ir valstybės nepriklausomybę ginančios kalbos. Prasidėjus 1794 m. sukilimui, M. K. Oginskis stojo į sukilėlių gretas, tad didžiausia dokumentų grupė šiame skyriuje skirta sukilimui ir jo vadovams – Tadui Kosciuškai bei Jokūbui Jasinskiui. Pristatomi jų atvaizdai meno kūriniuose, o taip pat sukilimo Aukščiausiosios tautinės tarybos būstinės Vilniuje – Sluškų rūmų vaizdai Jano Brunono Bulhako ir Juozapo Čechavičiaus nuotraukose, sukilimo dokumentai (priesaika konfederacijai, raginimas paremti sukilimą, jo laikraštis ir aplinkraštis, miestiečių priesaika ir kt.). Skaitytojas ras informacijos ir apie 1812 m. M. K. Oginskio rengtą LDK konstitucijos projektą bei jo sklaidą šalyje. Dokumentų chronologinės ribos apima 1762–1915 m.