Namai » Valstybinė veikla » Politinė veikla » Politinė veikla » Wiresnibe arba roda siociesa Letuwos […]

Wiresnibe arba roda siociesa Letuwos […]

Wiresnibe arba roda siociesa Letuwos […]

Užveskite pelę

Wiresnibe arba roda siociesa Letuwos pri wiresniawsos wysu lanku yr Letuwos wayska Tadeuszas Kosciuszkas galwos. [Vilnius : Akademijos spaustuvė, 1794]. [3] p. ; 2o.

Tado Kosciuškos sukilimo aplinkraštis – vienas iš ankstyviausių politinio pobūdžio tekstų lietuvių kalba – Lietuvos Vyriausiosios Tautinės Tarybos 1794 m. geg. 15 d. universalas dėl 1794 m. gegužės 2 d. universalo apie lengvatas sukilime dalyvaujančių baudžiauninkų šeimoms nevykdymo, dėl valdžios įsakų greito paskelbimo priežiūros ir kitų sukilimo organizacijos klausimų. Tarp 14 dokumento signatarų – Lietuvos Vyriausiosios tautos tarybos narių – yra ir Mykolo Kleopo Oginskio pavardė: Mykols Oginskis.

LMAVB RSS, Sm-sp-2451 p. 1

D. N.