Namai » Valstybinė veikla » Politinė veikla » Politinė veikla » Jokūbas Jasinskis

Jokūbas Jasinskis

Jokūbas Jasinskis

Užveskite pelę

Diuruji, Žanas Aleksandras, Smuglevičius, Pranciškus. Jokūbas Jasinskis. XIX a. Popierius, spalvota litografija. Lakštas 44,5 x 31,8 cm., vaizdas 21,6 x 16,8 cm.

Jokūbas Jasinskis (1759–1794) – karo inžinierius, 1794 m. sukilimo Lietuvoje organizatorius. Baigęs Varšuvos karininkų mokyklą, dirbo Vilniuje. Karo inžinerijos mokykloje dėstė fortifikaciją. Mokyklos viršininkas (nuo 1790), LDK inžinerijos korpuso pulkininkas. 1792 m. dalyvavo LLV kare prieš Rusiją. 1793 m. pradėjo slapta rengti sukilimą, ragindamas sekti prancūzų revoliucionierių pavyzdžiu. 1794 m. vadovavo Rusijos kariuomenės užimto Vilniaus išvadavimui, už tai Tado Kosciuškos pakeltas į generolus leitenantus. Būdamas miesto komendantu, Rotušės aikštėje paskelbė Lietuvos sukilimo aktą. Paskirtas vyriausiuoju Lietuvos sukilėlių ginkluotųjų pajėgų vadu, kovėsi su rusų armija, veikusia į rytus nuo Vilniaus. Dėl respublikoniškų pažiūrų, radikalumo ir siekių plėsti Lietuvos savarankiškumą iš Vilniaus buvo atšauktas. Palenkėje vadovavo besitraukiančiai LDK sukilėlių divizijai. Žuvo ginant Varšuvą.

M. K. Oginskis, būdamas vienu iš 1794 m. sukilimo vadų Lietuvoje, nuolat bendravo su J. Jasinskiu, vykdė jo nurodymus, pirmaisiais sukilimo mėnesiais rengė sukilimo svarbiausius dokumentus.

LDM G-4140

R.U.