Namai » Valstybinė veikla » Politinė veikla » Politinė veikla » Tadas Kosciuška

Tadas Kosciuška

Tadas Kosciuška

Užveskite pelę

Kompani, Žanas Batistas, Bonvilis, Fransua. Tadas Kosciuška. XIX a. vid. Popierius, vario raižinys. 25,8 x 19,7 cm.

M. K. Oginskis buvo 1794 m. T. Kosciuškos sukilimo vienas iš vadų Lietuvoje. Sukilimo metais jis keletą kartų buvo nuvykęs į sukilimo būstinę Lenkijoje, kur kartu su T. Kosciuška aptarė sukilimo eigą, strategiją ir taktiką.

Portretas sukurtas sekant klasikine tradicija, veidas įkomponuotas profiliu, lyg senovės kamėjoje, piešinys idealizuotas. Portretuojamojo asmenyje atspindėta pakili karžygio dvasia ir ryžtas, perteiktas valingu galvos posūkiu, rankos judesiu, romantiškai besiplaikstančiais plaukais.
Laisvo meistriško piešinio raižinyje, klasikiniame ovalo formate pavaizduotas Tadas Kosciuška (1746–1817) – LDK bajoras, Abiejų Tautų Respublikos politikos ir karo, JAV nepriklausomybės kovų (1776–1783) dalyvis, generolas, vyriausiasis 1794 m. sukilimo vadas. LDK bajoras, Abiejų Tautų Respublikos (ATR) politikos ir karo, JAV nepriklausomybės kovų (1776–1783) dalyvis, generolas, vyriausiasis 1794 m. sukilimo vadas. Gimė Maračouščynos dvare. Baigęs su pagyrimu Varšuvos kadetų korpusą, karo mokslus, remiamas Adomo Čartoriskio, tęsė Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Nuo 1774 m. artilerijos kapitonas. Žavėdamasis laisvės ir demokratijos idealais, išvyko į Ameriką dalyvauti kovose dėl JAV nepriklausomybės, už tai amerikiečių buvo pagerbtas ir apdovanotas. 1784 m. grįžo į Lietuvą. 1789 m. buvo pašauktas į karo tarnybą ir paskirtas tarnauti Lenkijos kariuomenėje. Ketverių metų seimui paskelbus 1791 m. gegužės 3 d. konstituciją, kartu su kunigaikščiu Juzefu Poniatovskiu stojo jos ginti ir kovojo prieš Rusijos kariuomenę. LDK savarankiškumo nepripažino, laikė ją Lenkijos dalimi. Karaliui Stanislovui Augustui Poniatovskiui prisidėjus prie Targovicos konfederatų, pasitraukė į Saksoniją ir apsigyveno Leipcige. Po trečiojo ATR padalijimo prasidėjus patriotų sąjūdžiui ir ginkluotam pasipriešinimui, sukilėlių pakviestas tapo vyriausiuoju sukilimo vadu. Lemiamose kautynėse prie Macejovicų buvo sužeistas ir paimtas į nelaisvę. Dvejus metus kalėjo Sankt Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje. Caras Povilas I 1796 m. jį paleido, išgavęs iš T. Kosciuškos pažadą, kad pastarasis niekada daugiau nekovos prieš Rusiją. Tada T. Kosciuška išvyko į užsienį – iš pradžių į Stokholmą, vėliau į Londoną, galiausiai apsigyveno šalia Paryžiaus. Palaidotas Krokuvoje. Kosciuškos garbei miesto pakraštyje supiltas aukštas, iš tolo matomas pilkapis.

LDM G-4004

R.U.