Namai » Valstybinė veikla » Politinė veikla » Politinė veikla » Sluškų rūmai Neries pakrantėje

Sluškų rūmai Neries pakrantėje

Sluškų rūmai Neries pakrantėje

Užveskite pelę

Čechavičius, Juozapas. Sluškų rūmai Neries pakrantėje. XIX a. 8 deš. Lakštas 6,3 x 10,5 cm., vaizdas 5,5 x 8,7 cm.

Architektūrinė kompozicija. Vaizde – brandžiojo baroko laikotarpio originalaus tūrio ir plano Sluškų rūmai Vilniuje.

Sluškų rūmai yra priklausę Mykolo Kleopo Oginskio giminaičiui Mykolui Kazimierui Oginskiui. Šiuose rūmuose Tado Kosciuškos sukilimo metais (1794) veikė Lietuvos sukilėlių būstinė, čia posėdžiaudavo sukilimo Aukščiausioji tautinė taryba, kurios nariu Mykolas Kleopas Oginskis buvo. Sukilimo metais rūmų kieme veikė sviedinių liejykla. Po sukilimo pralaimėjimo caro valdžia rūmus nusavino.

Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimas ir politinė veikla tiesiogiai susijusi su Vilniumi. Čia jis ilgą laiką gyveno su šeima, ėjo valstybines pareigas, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, svečiuodavosi savo giminaičių namuose. Dažnai jį galėjai sutikti ir anuo metu Vilniuje buvusiose katalikų bažnyčiose, ypač Šv. Jonų, kur yra Oginskių (Dievo Kūno) koplyčia, Rasų bei Saulės kapinėse, kur palaidota daug kunigaikščių Oginskių giminės atstovų, taip pat ir Aušros vartų gatvėje, šv. Teresės bažnyčioje, kurioje ilsisi ir kelių Oginskių giminės atstovų palaikai. Vilniuje M. K. Oginskis ėjo LDK iždininko pareigas, vadovavo Topografų, Labdarių draugijoms.

LDM Fi-1080

A.R. ir