Namai » Valstybinė veikla » Politinė veikla » Politinė veikla » Trakų vaivadijos centrinio pavieto pasiuntinio į seimą Varšuvoje Mykolo Kleopo Oginskio kalba

Trakų vaivadijos centrinio pavieto pasiuntinio į seimą Varšuvoje Mykolo Kleopo Oginskio kalba

Trakų vaivadijos centrinio pavieto pasiuntinio į seimą Varšuvoje Mykolo Kleopo Oginskio kalba

Užveskite pelę

Trakų vaivadijos centrinio pavieto pasiuntinio į seimą Varšuvoje Mykolo Kleopo Oginskio kalba. [Varšuva], 1786. Lenkų k., rankraštis, nuorašas, Įrištas kartu su Lettre a un Ami, Uwagi obywatelskie nad Stanem Narodu naszego bei List od Jasnie Wielmożnego J[ego] m[iłość]i P[ana] Michała Oginskiego Woiewodzica do J[ego] m[iłość]i P[ana]. [S. l., po 1786] 44 lap. Prancūzų k., lenkų k., rankraštis, nuorašas.

Trakų vaivadijos centrinio pavieto pasiuntinio į Seimą Varšuvoje Mykolo Kleopo Oginskio (1765-1833) kalba. 1786 metų spalio 24 dieną, kurioje gyrė Lenkijos iždo veiklą tyrusios komisijos darbą ir gynė  Lenkijos didžiojo iždininko Roko Kosovskio (1737–1813) interesus.

VUB RS F1–C95, lap.16v–20.

Skaitmeninė kopija:
http://www.atmintis.mb.vu.lt/kolekcijos/VUB01_000738823

P.B.