Namai » Valstybinė veikla » Politinė veikla » Politinė veikla » Senatoriaus grafo Mykolo Kleopo Oginskio pasiaiškinimas dėl Lenkijos Karalystės konstitucijos projekto platinimo

Senatoriaus grafo Mykolo Kleopo Oginskio pasiaiškinimas dėl Lenkijos Karalystės konstitucijos projekto platinimo

Senatoriaus grafo Mykolo Kleopo Oginskio pasiaiškinimas dėl Lenkijos Karalystės konstitucijos projekto platinimo

Užveskite pelę

Senatoriaus grafo Mykolo Kleopo Oginskio pasiaiškinimas dėl Lenkijos Karalystės konstitucijos projekto platinimo.

[Vilnius, 1815 m. rugpjūčio pradžia]. Prancūzų k., rankraštis, nuorašas.

Laiške Lietuvos kariniam gubernatoriui Aleksandrui Rimskiui Korsakovui M. K. Oginskis teigia, kad informacija apie Lenkijos konstitucijos projektą plačiai pasklidusi ir reiškia abejones dėl jo žmonių dalyvavimo platinant šį dokumentą.

LVIA, F. 378, BS, 1815m., b. 103, l. 9-9v.

A.T.