Namai » Valstybinė veikla » Politinė veikla » Politinė veikla » Instrukcijos, duotos į Seimą nuo Trakų vaivadijos išrinktiems pasiuntiniams […] aktas

Instrukcijos, duotos į Seimą nuo Trakų vaivadijos išrinktiems pasiuntiniams […] aktas

Instrukcijos, duotos į Seimą nuo Trakų vaivadijos išrinktiems pasiuntiniams […] aktas

Užveskite pelę

Instrukcijos, duotos į Seimą nuo Trakų vaivadijos išrinktiems pasiuntiniams Trakų vaivadaičiui Mykolui Kleopui Oginskiui ir Trakų vaivadijos vėliavininkui Adomui Turčinavičiui, aktas.

[B.v.], 1786 m. rugpjūčio 22 d. Lenkų k., rankraštis, originalas.

Aktuota Trakų pilies teismo knygoje.

LVIA, F. 345, ap. 1, b. 4 (SA, b. 5919), l. 600–609v.

A.T.