Namai » Valstybinė veikla » Politinė veikla » Politinė veikla » List JW Imci Pana Ogińskiego Hetmana …

List JW Imci Pana Ogińskiego Hetmana …

List JW Imci Pana Ogińskiego Hetmana …

Užveskite pelę

List JW Imci Pana Ogińskiego Hetmana W X Litt pisany z Królewstwa do Jednego z swoich Przyjacioł Datt 29 Września a pisany 3 dnia po zbiciu swoim. [B. v., b. m.]. Lenkų k., rankraštis, originalas.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Mykolo Kazimiero Oginskio laiškas bičiuliui, kuriame aprašytos jo vadovaujamos Lietuvos kariuomenės nesėkmės mūšyje prie Stolovičių 1771 m. Esą jis dar bandė stabdyti bėgančius pėstininkus, bet jie jau buvo be ginklų, todėl liepęs kavalerijai prisidėti prie kokios nors sritinės konfederacujos, patraukė Prūsijos sienos link.

LMAVB RS F255–1301, p. 789.

E.K.