Namai » Privatus gyvenimas » Testamentai » Testamentai » Mykolo Kleopo Oginskio 1818 m. rugpjūčio 16 d. testamentas ir 1821 m. spalio 3 d. jo papildymas

Mykolo Kleopo Oginskio 1818 m. rugpjūčio 16 d. testamentas ir 1821 m. spalio 3 d. jo papildymas

Mykolo Kleopo Oginskio 1818 m. rugpjūčio 16 d. testamentas ir 1821 m. spalio 3 d. jo papildymas

Užveskite pelę

Mykolo Kleopo Oginskio 1818 m. rugpjūčio 16 d. testamentas ir 1821 m. spalio 3 d. jo papildymas.

Vilnius, (XIX a.). Lenkų k., rankraštis, nuorašas.

M. K. Oginskis Zalesės dvarą užrašo iki gyvos galvos žmonai Marijai de Neri-Oginskienei (po jos – sūnui Kleopui Irenėjui), kitas valdas ir skolas užrašo lygiomis dalimis visiems savo vaikams iš abiejų santuokų.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 33, l. 2–3v.

A.T.