Namai » Privatus gyvenimas » Testamentai » Testamentai » Trakų kašteliono Tado Oginskio testamentas

Trakų kašteliono Tado Oginskio testamentas

Trakų kašteliono Tado Oginskio testamentas

Užveskite pelę

Trakų kašteliono Tado Oginskio testamentas.

Maladečina,1769 m. birželio 13 d. Lenkų k., lotynų k., rankraštis, nuorašas.

Testamentu T. Oginskis užrašo 8000 auksinų Vilniaus Šv. Kazimiero jėzuitams (jo laidotuvių apeigoms), 20000 auksinų jo palaidojimui Vilniaus Šv. Jono bažnyčios koplyčioje, po 8000 auksinų skiria Vilniaus pranciškonams, bernardinams ir basiems karmelitams, 10000 auksinų Maladečinos trinitoriams bažnyčios statybai, kai kurias pinigines sumas ir kilnojamą turtą užrašo savo giminaičiams ir draugams bei tarnams (dalį jų atleidžia nuo baudžiavos), žemės valdas ir kitą turtą skiria savo žmonai Jadvygai Zaleskai-Oginskienei ir sūnums Andriui bei Pranciškui Ksaverui.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 31, l. 1–5v.

A.T.