Namai » Kultūrinė veikla » Kūryba: literatūra » Kūryba: literatūra » Wolnosc y powaga kośćiołòw y duchownych […]

Wolnosc y powaga kośćiołòw y duchownych […]

Wolnosc y powaga kośćiołòw y duchownych […]

Užveskite pelę

Wolnosc y powaga kośćiołòw y duchownych, abo F. Eutropiusz Tragedya pod imieniem Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Konstantego z Brylow na Indrycy, Horynce, Daszowie y Krasławiu Platera Kasztelana Połockiego, Inflantskiego Dyneburskiego starosty, Głòwnego Trybunału W. X. L. marszałka, y Jaśnie Wielmożney Jeymośći Pani Augusty z Oginskich Platerowey kasztelanowey Połockiey Inflantskiey Dyneburskiey starosciny, Głownego Trybunału W. X. L. marszałkowey / od prześwietney młodźi Akademii Wileńskiey Societatis Jesu w publiczney teyże Akademii Sali na widok dana. [Vilnius : Akademijos sp.], 1754. [16] p.: vinj.; 4º (18 cm).

Skaitmeninė kopija:
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/VUB/VUB01-000524828

VUB RSS IV 31349

V.V.