Namai » Kultūrinė veikla » Kūryba: literatūra » Kūryba: literatūra » Pamiętniki Michała Ogińskiego o Polsce i Polakach od roku 1788 aż do końca roku 1815

Pamiętniki Michała Ogińskiego o Polsce i Polakach od roku 1788 aż do końca roku 1815

Pamiętniki Michała Ogińskiego o Polsce i Polakach od roku 1788 aż do końca roku 1815

Užveskite pelę

Oginskis, Mykolas Kleopas. Pamiętniki Michała Ogińskiego o Polsce i Polakach od roku 1788 aż do końca roku 1815 : przełożone z języka francuzkiego. Poznań : nakładem księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1870–1873. – 4 t. – (Pamiętniki z ośmnastego wieku ; t. 11).

Mykolo Kleopo Oginskio prancūzų kalba parašytų Atsiminimų vertimas į lenkų kalbą išėjo daugiau kaip po 40 metų (t. 1–2 – 1870, t. 3 – 1871, t. 4 – 1873). Atsiminimų pratarmėje – žodyje skaitytojui M. K. Oginskis rašė: „Jei dėl amžiaus ir ligų neturėčiau laiko Atsiminimų išspausdinti gimtąja kalba, drįstu turėti vilčių, kad tarp tautiečių atsiras paslaugus draugas, kuris išlaisvins mane nuo vertimo rūpesčių.“ (vertė Virginijus Baranauskas). Vertimas į lenkų kalbą serijos „XVIII a. paminklai“ vienuoliktuoju tomu išleistas Jano Konstantino Żupańskio (1804–1883) knygyno lėšomis Poznanėje. Nenurodyto vertėjo įvade pateikiamos M. K. Oginskio biografinės žinios, apibūdinamas jo Atsiminimų turinys, aptariamos veikalo pasirodymo aplinkybės.

LMAVB 545/11

D. N.