Namai » Kultūrinė veikla » Kūryba: literatūra » Kūryba: literatūra » Mykolo Kleopo Oginskio laiškas spaustuvininkui Juozapui Zavadskiui

Mykolo Kleopo Oginskio laiškas spaustuvininkui Juozapui Zavadskiui

Mykolo Kleopo Oginskio laiškas spaustuvininkui Juozapui Zavadskiui

Užveskite pelę

Oginskis, Mykolas Kleopas. Laiškas spaustuvininkui Juozapui Zavadskiui.

Zalesė, 1820 m. kovo 28 d. Prancūzų k., rankraštis, originalas.

M. K. Oginskis laiške rašo apie ponios Christine Gerhard-Frank koncerte atliktą jo polonezą ir pasisako prieš bandymą jo muziką naudoti pagal kopiją, nes „niekas neturi teisės publikuoti arba atlikti kūrinių, kurie nėra jų nuosavybė“.

LVIA, F. 1135, ap. 7, b. 441, l. 82.

A.T.