Namai » Kultūrinė veikla » Kūryba: literatūra » Kūryba: literatūra » Kościoł ś. Michała y wszystkich chorów anielskich na górze Nieswieśkiey […]

Kościoł ś. Michała y wszystkich chorów anielskich na górze Nieswieśkiey […]

Kościoł ś. Michała y wszystkich chorów anielskich na górze Nieswieśkiey […]

Užveskite pelę

Oginskis, Pranciškus. Kościoł ś. Michała y wszystkich chorów anielskich na górze Nieswieśkiey, w którym Bóg rozliczne dobrodzieystwa cudownie ludziom za przyczyną św. Aniołów pokazuie : z przydatkiem nabożeństwa y cudów od swych początków do r. 1751 opisany. [Wilno] : druk. J. K. M. Akad. Wileńskiey S. I., 1758. [168] p. : herbas.

Bažnyčių bei vienuolynų fundatoriaus kunigaikščio Tado Pranciškaus Oginskio (1712–1783) veikalas apie Šv. Mykolo bažnyčią.

LMAVB RSS, L-18/954

D.N.