Namai » Kultūrinė veikla » Kūryba: literatūra » Kūryba: literatūra » Questions de philosophie moderne, qui seront resolues par …

Questions de philosophie moderne, qui seront resolues par …

Questions de philosophie moderne, qui seront resolues par …

Užveskite pelę

Oginskis, Liudvikas; Wolodkowicz, Ksawery. Questions de philosophie moderne, qui seront resolues par … Louis Ogiński staroste de Wierzby, Xawier Wollodkowicz, fils du tresorier de Minsk… Vilna : [Typ. Acad.], 1765. [11] p.

Filosofijos tezių, gintų 1765 m. Vilniaus jėzuitų Kilmingųjų kolegijoje, knygelė – vienas iš tezių autorių – Liudvikas Oginskis, Vežbos (Wierzby) seniūnas.

LMAVB RSS, L-18/571

D.N.