Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Mykolo Kleopo Oginskio laiškai dukrai Amelijai Oginskytei

Mykolo Kleopo Oginskio laiškai dukrai Amelijai Oginskytei

Mykolo Kleopo Oginskio laiškai dukrai Amelijai Oginskytei

Užveskite pelę

Oginskis, Mykolas Kleopas. Laiškai dukrai Amelijai Oginskytei. [Rietavas], 1822 m. lapkričio mėn. Prancūzų k., rankraštis, nuorašai(?).

Laiškuose dukrai Amelijai pabrėžiama vaikų auklėjimo ir mokymo svarba, patariama kaip elgtis su tarnais ir kt.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5820, l. 13–24v.

A.T.