Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Mykolo Kleopo Oginskio priesakai sūnui Kleopui Irenėjui Oginskiui, išvykstančiam studijuoti į Italiją

Mykolo Kleopo Oginskio priesakai sūnui Kleopui Irenėjui Oginskiui, išvykstančiam studijuoti į Italiją

Mykolo Kleopo Oginskio priesakai sūnui Kleopui Irenėjui Oginskiui, išvykstančiam studijuoti į Italiją

Užveskite pelę

Oginskis, Mykolas Kleopas. Priesakai sūnui Kleopui Irenėjui Oginskiui, išvykstančiam studijuoti į Italiją.

[B.v., 1822 m.]. Prancūzų k., rankraštis, nuorašas.

Priesakuose gvildenamos tikėjimo Dievu ir maldos, motinos pasitikėjimo nusipelnymo, asmens higienos laikymosi, sveiko ir blaivaus gyvenimo būdo propagavimo, santykių su tarnu ir globėjais Dolgorukiais, savianalizės, moralės, įvairių mokslų, būsimos karjeros ir kitos temos.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 87, l. 1–2v.

A.T.