Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Ksavero Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Ksavero Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Ksavero Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Oginskis, Ksaveras. Laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui. Varšuva, 1814 m. sausio 2 d. Prancūzų k., rankraštis, originalas.

K. Oginskis laiške sveikina tėvą su Naujais metais, informuoja apie savo ir brolio mokslus licėjuje Varšuvoje ir kt.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5803, l. 159.

A.T.