Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Amelijos Oginskytės laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Amelijos Oginskytės laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Amelijos Oginskytės laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Oginskytė, Amelija. Laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui.

Rietavas, 1824 m. rugsėjo 3 d. (data senuoju stiliumi: rugpjūčio 22 d.). Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Amelijos laiške parašytos eilės (Amelijos?), skirtos muzikai, taip pat yra kitų jo dukterų Emos ir Idos bei sūnaus Irenėjaus prierašai.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 6054, l. 26.

A.T.