Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Marijos Oginskienės laiškai Kauno ir Vilniaus gubernatoriui Piotrui Veriovkinui

Marijos Oginskienės laiškai Kauno ir Vilniaus gubernatoriui Piotrui Veriovkinui

Marijos Oginskienės laiškai Kauno ir Vilniaus gubernatoriui Piotrui Veriovkinui

Užveskite pelę

Potulicka-Oginskienė, Marija. Laiškai Kauno ir Vilniaus gubernatoriui Piotrui Veriovkinui. Rietavas, Labišynas (dab. Lenkija), 1909 m. kovo 23 d. – 1913 m. sausio 1 d. Prancūzų k., rankraščiai, originalai.

Laiškuose Piotrui Veriovkinui (1862–1946) praneša apie vyro Bogdano Oginskio (1848–1909) mirtį, išvyką į brolienės mamos grafienės Skuževskos (Skórzewska) laidotuves; naujo paso atvykti į Lietuvą jai ir guvernantei išrūpinimo reikalais; apie gyvenimą Rietave.

Marija Gabrielė Potulicka-Oginskienė (1855–1927) – visuomenės veikėja, Rietavo kunigaikščio Bogdano Oginskio žmona, po vedybų Rietave praleido didelę savo gyvenimo dalį. Jos rūpesčiu Rietave buvo įsteigti našlaičių namai, pilnai išlaikomi Oginskių lėšomis. Čia našlaičiai gaudavo pagrindinį išsimokslinimą, išmokdavo amato arba muzikos.

LNMMB RKRS F19-987, l. 6, 6v-7.

R.D.