Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Pranciškaus Ksavero Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Pranciškaus Ksavero Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Pranciškaus Ksavero Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Pranciškaus Ksavero Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui. Varšuva, 1828 m. vasario 18 d. Prancūzų k., rankraštis, originalas.

M. K. Oginskis praneša apie prieš dvi dienas, t. y. 1828 m. vasario 16 d., jam gimusį sūnų, kuriam, žmonos Teodoros tėvo garbei, skyrė Felikso vardą. Teigiama, jog vaiko motina yra nusilpusi, tačiau perduoda M. K. Oginskiui linkėjimus ir teigia jį mylinti bei gerbianti lygiai taip pat, kaip ir kiti vaikai. P. K. Oginskis, kuris teigia suprantantis, jog jo paklydimai yra tėvui sukėlę bėdų, rašo jaučiantis didelę pagarbą tėvui ir prašo jo neatsisakyti palaiminti savo mažąjį anūką.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5830, lap. 5.

V.P.