Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Mykolo Kleopo Oginskio laiško žmonai Marijai de Neri fragmentas

Mykolo Kleopo Oginskio laiško žmonai Marijai de Neri fragmentas

Mykolo Kleopo Oginskio laiško žmonai Marijai de Neri fragmentas

Užveskite pelę

Mykolo Kleopo Oginskio laiško žmonai Marijai de Neri fragmentas. Florencija, 1827 m. gruodžio 29 d. Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Laiško fragmente daugiausia dėmesio skiriama svarstymams apie sūnaus Irenėjaus ateitį. M. K. Oginskis Florenciją laiko labai pavojinga vieta jaunuoliams, todėl manydamas, kad gyvenimas ten ne visada paklusniam sūnui padarys neigiamą įtaką, siekia, prieš Irenėjui atvykstant į Italiją, jį apgyvendinti Sankt-Peterburge, kur Irenėjus galėtų dirbti tarptautinių ryšių srityje ir galbūt vėliau panorėtų pasilikti ten ilgesniam laikotarpiui. Norint įgyvendinti šį tikslą, su M. de Neri Oginskiene tariamasi dėl laiško, kurį ji turėtų parašyti nurodytam asmeniui, kad šis parūpintų rekomendaciją iš Rusijos imperijos užsienio reikalų ministro, grafo Karlo Nesselrode (1780–1862). Pateikdamas kelis patarimus dėl laiško rašymo pats M. K. Oginskis savo ruožtu įsipareigoja sutvarkyti likusias šio plano detales.

LVIA F. 1177, ap. 1, b. 5828, lap. 13–14.

V.P.