Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Mykolo Kleopo Oginskio laiškas žmonai Marijai de Neri-Oginskienei

Mykolo Kleopo Oginskio laiškas žmonai Marijai de Neri-Oginskienei

Mykolo Kleopo Oginskio laiškas žmonai Marijai de Neri-Oginskienei

Užveskite pelę

Mykolo Kleopo Oginskio laiškas žmonai Marijai de Neri. Florencija, 1827 m. gruodžio 11 d. Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Laiške M. K. Oginskis pirmiausia dalinasi naujienomis apie savo sveikatą – praneša apie akių būklės pagerėjimą, tačiau skundžiasi, kad šaltis stiprina podagros simptomus, todėl tenka patirti didelius skausmus. Be to, aptariama sudėtinga finansinė padėtis – ją M. K. Oginskis iliustruoja konkrečiais pavydžiais iš savo gyvenimo, tokiais kaip neišgalėjimas leisti sau nusipirkti naujų drabužių arba laikrodžio vietoje to, kuris buvo pavogtas. Skolų turintis M. K. Oginskis skundžiasi jam daug nepatogumų sukeliančiu žmonos siunčiamų pinigų nereguliarumu, tačiau teigia jos dėl to nekaltinantis. Taip pat laiške išreiškiamas susirūpinimas sūnumi Irenėjumi, kuris atšilus orams turėtų atvykti į Florenciją. Marija de Neri raginama prižiūrėti sūnų, kad šis užsiimtų prasminga veikla, o ne tinginiautų. Laiškas, prieš tai išreiškus norą pamatyti poną Leonardą Chodzką (1800–1871), baigiamas šiais žodžiais, skirtais žmonai: „Bučiuoju tave iš visos širdies. Palaimink vaikus nuo manęs“.

LVIA, f. 1177, ap. 1, b. 5828, lap. 11–12.

V.P.