Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui. Ženeva, 1825 m. kovo 21 d. Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Laiške išreiškiamas nerimas dėl tėvo sveikatos (skaudančių akių ir podagros), trumpai pranešama apie nelaimingą atsitikimą, kuriame motina vykdama iš Rietavo nesunkiai susižeidė galvą, taip pat paminima, kad seserys laikosi gerai. Be to, kalbama apie gyvenimo sąlygas Ženevoje – papunkčiui atsakoma į tėvui rūpimus klausimus, kuriuose daugiausia teirautasi apie maisto produktų, transporto, apgyvendinimo, ar tokių dalykų, kaip pianino nuoma, kainas. Baigdamas laišką Irenėjus trumpai pasveikina tėvą Šv. Velykų proga.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5827, lap. 6–7.

V.P.