Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui. Klaipėda (Memelis), 1829 m. gruodžio 10 d. (data naujuoju stiliumi: gruodžio 22 d.). Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Irenėjus praneša vykdantis jam duotus nurodymus ir siunčiantis tėvui reikiamus pinigus, t. y. tūkstantį rublių. Laiške taip pat išreiškiamas apgailestavimas, jog jam nepavyksta užtikrinti, kad ,,geriausias tėvas neturėtų jokių rūpesčių <…>, kurie trikdytų jo gyvenimą senatvėje“. Be to, išreiškiami sveikinimai bei laimės ir ramybės linkėjimai tėvui naujųjų metų proga. Taip pat paminima ir kita šventė – M. K. Oginskio dukters, Irenėjaus sesers, Amelijos gimtadienis, kuris šiais metais neatrodo esantis toks džiugus, kaip praėjusiais metais, visiems kartu esant Zalesėje. Baigdamas laišką Irenėjus, kaip įprasta, prašo tėvo palaiminimo.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5827, lap. 33–34.

V.P.