Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui. Rietavas, 1829 m. rugsėjo 29 d. (data naujuoju stiliumi: spalio 11 d.). Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Laiško autorius pirmiausia kalba apie mišias, kuriose meldėsi už tėvą jam linkėdamas laimės, sveikatos, klestėjimo ir ramybės, taip pat Dievo prašydamas, kad M. K. Oginskis būtų palankus savo sūnui – Irenėjus viliasi jo daugiau nenuvilti. Taip pat paminimas gautas laiškas iš motinos, kuriame rašoma apie jos liūdesį ir teiraujamasi, ar M. K. Oginskį pasiekė nusiųsti pinigai. Tekste paminima ir silpna sveikata besiskundžianti Irenėjaus teta, dėl nepalankių aplinkybių negalinti išvykti iš Zalesės. Apie sudėtingą padėtį šeimoje ir pinigų stoką užsiminęs M. K. Oginskio sūnus teigia nenorintis plėtoti šios liūdnos temos ir praneša apie planuojamą vizitą pas seserį Ameliją. Laiškas baigiamas viliantis sulaukti žinių iš brangaus tėvo bei jo palaiminimo prašymu.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5827, lap. 29–30.

V.P.