Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui. Klaipėda (Memelis), 1829 m. liepos 23 d. (data naujuoju stiliumi: rugpjūčio 4 d.). Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Atsiprašydamas už paskubomis rašomą laišką (tai lėmė besiruošiantis išvykti kurjeris), Irenėjus informuoja, jog pagal motinos nurodymus surinkti 2 tūkstančiai sidabro rublių pasieks tėvą po to, kai bus sutvarkytos bankinės procedūros. Taip pat Irenėjus praneša, jog laiško rašymo išvakarėse, būdamas Rietave, sužinojo apie jam suteiktą leidimą metams išvykti. Laiškas baigiamas viliantis ilgai netrukus parašyti tėvui ilgesnį laišką ir prašant jo palaiminimo.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5827, lap. 28.

V.P.