Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui. Rietavas, 1828 m. lapkričio 18 d. (data naujuoju stiliumi: lapkričio 30 d.). Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Irenėjus laiške pirmiausia aptaria finansinius klausimus – praneša, kad ilgai netrukus tėvui į Florenciją iš Rygos bus pervesta tūkstančio dukatų suma, bei įvardija neleidžiančias šeimoje užtikrinti finansinio stabilumo priežastis, tokias kaip prastas derlius, žema linų supirkimo kaina ir su dideliais mokesčiais siejamas valstiečių nuskurdimas. Taip pat kalbama apie motinos sveikatą – daugybės vaistų ir kraujo nuleidimo dėka nugalėtą plaučių uždegimą ir nežymų dabartinį sveikatos būklės pagerėjimą. Laiško pabaigoje išsakomi linkėjimai tėvui artėjančių naujųjų metų proga, linkima sveikatos, laimės ir kad naujieji metai būtų geresni.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5827, lap. 22–23.

V.P.