Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui. Ženeva, 1825 m. Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Irenėjaus tėvui skirtame, Ženevoje rašytame, laiške išreiškiamas susirūpinimas tėvo sveikata ir jų tarpusavio korespondencijų nereguliarumu. Irenėjus viliasi kovo pabaigoje susitikti su tėvu ir svarsto planuojamo jų susitikimo detales (klausiama, kokio apgyvendinimo M. K. Oginskis norėtų). Kalbėdamas apie Ženevą Irenėjus akcentuoja nuobodžius, jo manymu, Ženevos gyventojus ir jo sveikatai neigiamą įtaką turintį šaltą klimatą. Baigiant laišką perduodami linkėjimai tiek M. K. Oginskiui, tiek jo sekretoriui Leonardui Chodzkai (1800–1871).

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5827, lap. 2.

V.P.