Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui. Zalesė, 1828 m. gegužės 24 d. (data naujuoju stiliumi: birželio 5 d.). Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Irenėjus siunčia žinutę apie bankininko Balfour‘o neigiamą atsakymą dėl paskolos suteikimo ir įspėja tėvą, kad reikalinga dviejų tūkstančių sidabro rublių suma jam nebus išsiųsta laiku, t. y. iki birželio mėnesio penkioliktos dienos. Be to, laiške išreiškiamas džiaugsmas dėl galimo tėvo sugrįžimo ir trumpai aprašomi kasdieniniai šeimos reikalai: motinos, prižiūrimos gydytojo Andriaus Sniadeckio (1768–1838), negerėjanti sveikata, Amelijos ir jos vaikų gera sveikatos būklė, Amelijos vyro išvyka į Sankt-Peterburgą, nurodomos ir kelios naujienos iš M. K. Oginskio pažįstamų žmonių tarpo, o laiško pabaigoje Zalesė apibūdinima kaip ,,visada žavinga“, kadangi joje girdisi lakštingalos ir žydi gėles, bei teigiama, kad ten tetrūksta tėvo, kuris savo buvimu ,,pagražintų“ šias vietas.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5827, lap. 18–19.

V.P.