Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Irenėjaus Kleopo Oginskio laiškas tėvui Mykolui Kleopui Oginskiui. Ženeva, 1827 m. gegužės 16 d. (data naujuoju stiliumi: gegužės 28 d.), gegužės 17 d. (data naujuoju stiliumi: gegužės 29 d.). Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Irenėjus laiške, aprašo savo įspūdžius, patirtus kelionės Šveicarijoje metu. Atkreipiamas dėmesys į tokius momentus, kaip ilgas keliavimas pašto arkliais per Alpių kalnus, priverstinis dviejų dienų sustojimas, gausus sniegas ir nemažas šaltis. Atvykęs į Ženevą Irenėjus teigia buvęs nuliūdintas, kadangi pašte nerado tėvo rašyto laiško, kurio tikėjosi (kaip galima laiško nebuvimo priežastis įvardijama prasta tėvo sveikata). Laiško pabaigoje glaustai aptariamas gandas apie M. K. Oginskio įsikišimą į sūnaus karinę karjerą, bei džiaugiamasi, kad pavyko gauti pasą kelionei ne tik į Rusiją per Šveicariją, bet ir atgal.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5827, lap. 12–13.

V.P.