Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Marijos de Neri Oginskienės laiškas vyrui Mykolui Kleopui Oginskiui

Marijos de Neri Oginskienės laiškas vyrui Mykolui Kleopui Oginskiui

Marijos de Neri Oginskienės laiškas vyrui Mykolui Kleopui Oginskiui

Užveskite pelę

Marijos de Neri Oginskienės laiškas vyrui Mykolui Kleopui Oginskiui. Florencija, 1804 m. rugsėjo 12 d. Prancūzų k., rankraštis, originalas.

Marijos de Neri Oginskienės ankstyvą rugsėjo dvyliktosios dienos rytą vyrui M. K. Oginskiui rašytame laiške pirmiausia išreiškiamas nusivylimas dėl negalėjimo dar keturias dienas pamatyti brangaus Mykolo, kuris raginamas nepasiduoti tiksliai neįvardijamiems sunkumams. Paminėjusi, kad ji ir namiškiai laikosi gerai, Marija de Neri Oginskienė ragina vyrą neatsiriboti nuo aplinkinių ir su jais bendrauti (bent jau su savo draugais), bei išreiškia savo meilės jausmus: ,,Aš tave vis dar švelniai tebemyliu ir akimirkas, praleistas be tavęs, laikau praleistomis savo gyvenimo dienomis“.

LVIA F. 1177, ap. 1, b. 5803, lap. 2.

V.P.