Namai » Privatus gyvenimas » Korespondencija » Korespondencija » Marijos Oginskienės-Skuževskos laiškas Tadui Vrublevskiui

Marijos Oginskienės-Skuževskos laiškas Tadui Vrublevskiui

Marijos Oginskienės-Skuževskos laiškas Tadui Vrublevskiui

Užveskite pelę

Marijos Oginskienės-Skuževskos laiškas Tadui Vrublevskiui. [Plungė]. 1905. Lenkų k., autografas.
Laiške prašoma atvykti pasitarti į Sofijos Tiškevičienės namus Trakų gatvėje.

Marija Teresė Kaspara Skuževska-Oginskienė (?)1857 01 08/05–1945 03 22). Grafaitė ir kunigaikštienė Marija Skuževskaitė-Oginskienė buvo Plungės kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Oginskio (1849–1902) žmona. Su kunigaikščiu Mykolu Oginskiu susituokė apie 1876-uosius metus. Tapusi jo žmona, apsigyveno vyro rezidencijoje Plungėje. Kunigaikštis M. Oginskis dirbo svarbų kultūrinį ir visuomeninį darbą. Na, o kunigaikštienė rūpinosi beglobiais vaikais, našlaičiais. Spaudos draudimo metais Plungėje kunigaikštienės rūpesčiu, padedant kunigams Vincui Jerulaičiui ir Antanui Bajorynui, kunigaikštienė Marija Oginskienė buvo įsteigusi daraktorių (namų mokytojų) mokyklą, kurioje dirbo mokytoja Ona Pleirytė-Puidienė, vėliau tapusi rašytoja. Šiai mokytojai išvykus į Paryžių pasitobulinti, slaptoji mergaičių mokykla buvo reorganizuota į namų ruošos ir rankdarbių mokyklą. 1905 m., po lietuviškos spaudos atgaivinimo, kunigaikštienė Plungėje, dar Mykolo Oginskio laikais pastatytoje vaikų ir našlaičių prieglaudoje (dabartinės pieninės vietoje), įsteigė oficialią lietuvišką mokyklą. Vėliau ji buvo reorganizuota į triklasę lietuvišką mokyklą. Čia vaikus mokė trys mokytojos vienuolės. Šioje mokykloje kartu su 50 prieglaudos auklėtinių mokėsi, nemokamai pietus gaudavo daugiau negu 200 vaikų iš Plungės miesto ir jo apylinkių. Labdaringa kunigaikščių Oginskių veikla buvo labai plati. Ją 1905 m. „Lietuvių laikraštyje” (Nr. 50) aprašė Mykolas Andrejus Prealgauskis. Plungės Oginskiai rūpinosi ne tik jau minėta vaikų ir našlaičių prieglauda, bet ir senelių namais (ubagynu), cholera sergančių žmonių globos namais, 30 vietų ligonine, individualiai šelpė į vargą patekusius žmones.
LMAVB RS F7–1254, 1 l.

Skaitmeninė kopija: http://elibrary.mab.lt/handle/1/3429

E.K.