Namai » Kilmė » Kilmė » Oginskių giminės memorialinis antspaudas

Oginskių giminės memorialinis antspaudas

Oginskių giminės memorialinis antspaudas

Užveskite pelę

Oginskių giminės memorialinis antspaudas. XIX a. Rausvas lakas, įspaudimas. 3,0 x 2,6 cm.

Herbinis – vaizdinis – rašmeninis antspaudas, įspaustas rausvame lake. Ovalaus vaizdulio centre, ant relikvijoriaus, įkomponuotas ovalus herbinis skydas su Oginskių Vartais. Virš skydo – kunigaikštiškoji kepurė. Po skydu kabo du ordinai. Dešinėje (nuo žiūrovo – kairėje) relikvijoriaus pusėje kariniai atributai ir monograma: „M-O“ virš jų. Kairėje pusėje – mokslo ir technikos atributai ir monograma: „I-O“ virš jų. Vaizdulio viršuje alegorinė scena su Fortūna ir Gausybės ragu. Šis antspaudas yra netradicinis. Jo vaizdulis labiau būdingas medaliams. Jame yra herbinio, vaizdinio ir rašmeninio antspaudų elementų. Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės. Nėra abejonių, jog spaudą šiam antspaudui sukūrė dailininkas-medalininkas. Vaizdulyje esantys kariniai atributai ir monograma: „M-O“ virš jų rodo, kad jame yra įamžinti labiausiai karinėje srityje pasižymėjusio giminės atstovo Lietuvos didžiojo etmono Mykolo Kazimiero Oginskio (1728–1800) pasiekimai šioje srityje. Mokslo ir technikos atributai bei monograma: „I-O“ virš jų įamžina Irenėjaus Kleopo Oginskio (1808–1863) Rietave pradėtus ir jo sūnaus Bogdano užbaigtus įgyvendinti darbus šioje srityje. Antspaudo, įamžinančio didžiausius giminės pasiekimus, spaudo užsakovas galėjo būti pats Bogdanas Oginskis arba jo brolis Mykolas Mikalojus Oginskis. Jų užsakymu buvo sukurti ir žemės ūkio parodų Rietave ir Plungėje medaliai.

LDM MPM-619

L.B.