Namai » Kilmė » Kilmė » Antspaudas su Oginskių ir Kalinovskių giminės herbais

Antspaudas su Oginskių ir Kalinovskių giminės herbais

Antspaudas su Oginskių ir Kalinovskių giminės herbais

Užveskite pelę

Antspaudas su Oginskių ir Kalinovskių giminės herbais. XIX a. Rausvas lakas, įspaudimas. 1,6 x 1,4 cm.

Herbinis personalinis antspaudas įspaustas rausvame lake. Stačiakampyje vaizdulyje – Vartų ir Kalinova herbai. Dešiniojo (Oginskių) herbo skydas britaniškos formos, perkirstas, dvilaukis. Pirmame jo lauke – rusiškoji Vytis. Antrame – Vartai. Virš skydo kunigaikštiškoji kepurė. Kairiojo (Kalinovskių) herbo skydas britaniškos formos, vienalaukis. Jame matosi Kalinova herbo figūra – Strėlė, praskelta apačia, smaigaliu aukštyn. Virš skydo – grafo karūna ir penkios stručio plunksnos. Abiejų herbų skydai ant mantijos. Virš jos kunigaikštiškoji kepurė. Antspaudas autentiškas, iškirptas iš dokumento ir priklijuotas ant fanerinės lentelės, kurioje virš šio antspaudo ranka įrašyta: „Kalinowa-Oginski“ (herbų pavadinimai). Po antspaudu: „Oginski-Kalinovski“ (herbų savininkų pavardės). Šis antspaudas priskirtinas Irenėjui Kleopui Oginskiui (1808–1863) ir vienai iš jo žmonų: Juzefinai Kalinovskai (1816–1844) arba Olgai Kalinovskai (?–1899). Kunigaikštis Irenėjus Kleopas Oginskis – Mykolo Kleopo Oginskio sūnus. 1833 m. jis paveldėjo Rietavo dvarą. 1838 m. vedė grafaitę Juzefą Kalinovską. Žmonai mirus, 1848 m. vedė jos seserį Olgą Kalinovską.

LDM MPM-609

L.B.