Namai » Kilmė » Kilmė » Vilniaus vyskupo Jono Nepomuko Kosakovskio išduotas leidimas Mykolo Kleopo Oginskio ir Marijos Nagurskienės santuokai

Vilniaus vyskupo Jono Nepomuko Kosakovskio išduotas leidimas Mykolo Kleopo Oginskio ir Marijos Nagurskienės santuokai

Vilniaus vyskupo Jono Nepomuko Kosakovskio išduotas leidimas Mykolo Kleopo Oginskio ir Marijos Nagurskienės santuokai

Užveskite pelę

Vilniaus vyskupo Jono Nepomuko Kosakovskio išduotas leidimas Mykolo Kleopo Oginskio ir Marijos Nagurskienės santuokai. Vilnius, 1804. 1 lap. ; 34×19,5. Lotynų k., kanceliarinis blankas, rankraštis.

Mykolas Kleopas Oginskis, 1804 m. pradžioje išsiskyręs su pirmąja žmona Izabele Lasocka, Vilniaus katedroje vedė italų dainininkę, žemaičių vėliavininko Kajetono Nagurskio našlę Mariją de Neri-Nagurskienę (1778–1851). Vilniaus vyskupo leidimas sutuokti išduotas Vilniaus katedros prelatui Mikalojui Dluskiui 1804 m. kovo 10 d. Iš Alberto Liudviko Zoštauto (1850–1918) kolekcijos.

LMAVB RS, F273-1798

D. N.