Namai » Kilmė » Kilmė » Mykolo Kleopo Oginskio laiškas žmonai Marijai de Neri-Oginskienei

Mykolo Kleopo Oginskio laiškas žmonai Marijai de Neri-Oginskienei

Mykolo Kleopo Oginskio laiškas žmonai Marijai de Neri-Oginskienei

Užveskite pelę

Oginskis, Mykolas Kleopas. Laiškas žmonai Marijai de Neri-Oginskienei Oginskių giminės genealogijos ir teisės į kunigaikščio titulą klausimais.

[B.v.],1832 m. rugsėjo 29 d. Prancūzų k., rankraštis, nuorašas.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5837, l. 1–2v.

A.T.