Namai » Kilmė » Kilmė » Lietuvių bajorų draugijos narės kunigaikštytės Sofijos Klementinos Oginskaitės-Jesaitienės legitimacijos aktas

Lietuvių bajorų draugijos narės kunigaikštytės Sofijos Klementinos Oginskaitės-Jesaitienės legitimacijos aktas

Lietuvių bajorų draugijos narės kunigaikštytės Sofijos Klementinos Oginskaitės-Jesaitienės legitimacijos aktas

Užveskite pelę

Lietuvių bajorų draugijos narės kunigaikštytės Sofijos Klementinos Oginskaitės-Jesaitienės legitimacijos aktas. Kaunas, 1928 m. birželio 17 d. Lietuvių k., mašinraštis, nuorašas, patvirtintas draugijos centro valdybos antspaudu.

Bajoriškos kilmės patvirtinimui buvo pateikti dokumentai apie keturių kartų Oginskių giminės atstovus: Konstantiną, karaliaus dvaro šambelioną, Polocko gubernijos 2-ojo Departamento teisėją, jo sūnų Vaclovą, Marcibelino dvaro savininką, šio sūnų Vladislovą ir pastarojo – Joną Antaną. Oginskiai kildina savo giminę iš Riurikaičių dinastijos, Kozelsko kunigaikščių šakos (herbas – Oginiec). Šiai, Breslaujos linijai, Rusijos valdžia nepatvirtino kunigaikščių titulo.

Sofija Klementina Oginskaitė (g. 1884.XI.26–?) – Jono Antano ir Eugenijos Dambrauskaitės (Dąbrowska) Oginskių duktė. 1906 m. Kaune ištekėjo už notaro Juozapo Jesaičio.

Lietuvių bajorų draugija gyvavo Lietuvoje 1928–1940 m. Draugija buvo įkurta Jono Beržanskio (1862–1936) iniciatyva 1928 m. vasario 16 d., jis jai ir vadovavo iki mirties. Draugija turėjo didelę įtaką tuometinei Lietuvos bajorijai.

LNMMB RKRS F115-319, lap 1, 3r-3v

R.D.