Namai » Kilmė » Kilmė » Išrašas iš Bogdano Tadeušo Oginskio krikšto metrikų

Išrašas iš Bogdano Tadeušo Oginskio krikšto metrikų

Išrašas iš Bogdano Tadeušo Oginskio krikšto metrikų

Užveskite pelę

Išrašas iš Bogdano Tadeušo Oginskio krikšto metrikų. [B. v.], 1917–1928. Vokiečių k., rankraštis, išrašas, vandenženkliai.
LMAVB RS F318–39418, l. 4.

Skaitmeninė kopija: http://elibrary.mab.lt/handle/1/3191

E.K.