Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Išrašas iš Jungtinių (Nyderlandų) Provincijų Generalinių luomų rezoliucijų registro […]

Išrašas iš Jungtinių (Nyderlandų) Provincijų Generalinių luomų rezoliucijų registro […]

Išrašas iš Jungtinių (Nyderlandų) Provincijų Generalinių luomų rezoliucijų registro […]

Užveskite pelę

Išrašas iš Jungtinių (Nyderlandų) Provincijų Generalinių luomų rezoliucijų registro dėl numatyto Mykolo Kleopo Oginskio pripažinimo Lenkijos karaliaus ypatinguoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Nyderlanduose. Nuorašas.

1790 m. liepos 22 d. Prancūzų k., rankraštis, originalas.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 62, l. 1.

A.T.