Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Prūsijos Karalystės pasas

Prūsijos Karalystės pasas

Prūsijos Karalystės pasas

Užveskite pelę

Prūsijos Karalystės pasas.

Varšuva, 1790 m. birželio 8 d. Vokiečių k., paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas išduotas Prūsijos karaliaus ypatingojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Abiejų Tautų Respublikoje markizo Girolamo von Lucchesini Abiejų Tautų Respublikos ypatingajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui prie Jungtinių Nyderlandų Provincijų Generalinių luomų grafui Mykolui Kleopui Oginskiui, kartu su sutuoktine ir svita vykstančiam per Berlyną į Hagą.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 1.

A.T.