Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Rusijos imperijos pasas

Rusijos imperijos pasas

Rusijos imperijos pasas

Užveskite pelę

Rusijos imperijos pasas.

Paryžius, 1811 m. balandžio 16 d. (senuoju stiliumi: balandžio 4 d.). Rusų k., prancūzų k., paso formuliaras su ranka įrašytais duomenimis, originalas.

Pasas išduotas slaptojo tarėjo grafo Mykolo Kleopo Oginskio žmonai, grafienei Marijai Oginskienei, su trimis mažamečiais vaikais ir tarnais grįžtančiai iš Prancūzijos į Rusiją.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 18.

A.T.