Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Rusijos imperijos pasas

Rusijos imperijos pasas

Rusijos imperijos pasas

Užveskite pelę

Rusijos imperijos pasas.

Paryžius, 1811 m. sausio 6 d. (senuoju stiliumi: 1810 m. gruodžio 25 d.). Rusų k., prancūzų k., paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas išduotas Rusijos imperijos ypatingojo ir įgaliotojo pasiuntinio prie Prancūzijos imperatoriaus kunigaikščio Aleksandro Kurakino slaptam tarėjui, senatoriui grafui Mykolui Kleopui Oginskiui, grįžtančiam per Frankfurtą, Drezdeną, Varšuvą į Rusiją.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 17.

A.T.