Namai » Valstybinė veikla » Diplomatinė veikla » Diplomatinė veikla » Rusijos imperijos pasas

Rusijos imperijos pasas

Rusijos imperijos pasas

Užveskite pelę

Rusijos imperijos pasas.

Vitebskas, 1802 m. liepos 15 d. (senuoju stiliumi: liepos 3 d.). Rusų k., paso formuliaras su ranka įrašytais M. K. Oginskio duomenimis, originalas.

Pasas išduotas Vitebsko gubernijos civilinio gubernatoriaus Piotro Torbejevo grafui Mykolui Kleopui Oginskiui, vykstančiam iš Vitebsko į Minską.

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 63, l. 15.

A.T.